Книга
June 28, 2022
НАН България
June 27, 2022

ТОТАЛПРОЕКТ

Основна тема на изложбата е все още силно непознатата архитектура на България след Втората световна война

Основна тема на изложбата е все още силно непознатата архитектура на България след Втората световна война, която е реконцептуализирана в контекста на тоталното изкуство на следвоенната епоха и развитието на модерността. Правим опит за проследяване на българския вариант на следвоенния Gesamtkunstwerk – свързаността на всички нива на архитектурния продукт.

Чрез шест различни като функция, типология и местоположение обекта в България, проектът сглобява идеалния град на следвоенната архитектурна модерност у нас. Основен фокус е цялостната концепция за свързаност между всички архитектурни нива: от градоустройство през пространство и конструкция до детайл и дизайн.

Обектите в изложбата са умишлено подбрани да бъдат относително непознати за широката публика, с различна функция, архитектура, стилистични особености и времева принадлежност. Търсен е елемент на откривателство и изненада. Всички обекти предлагат различен и по свой начин нов фокус към българската архитектура и градска среда и разказват различни истории. Изложбата е създадена изцяло от архитекти, но е насочена съвсем не само към такива. 

Проектът е в пряка връзка с отбелязване на 15-годишнината от приемането на България в Европейския съюз и необходимостта от оценка и развитие на споделеното ни европейско архитектурно наследство. Целта е да се покаже още една от възможните перспективи към европейската архитектура на ХХ век. Разгледана е цялостната концептуална свързаност в модерната архитектура от този етап: на ниво градоустройство, организация на архитектурното пространство, конструкция, архитектурен детайл и цялостен дизайн чрез синтез на изкуствата (съчетание на графичен дизайн, шрифт и произведения на изкуството).

Като демонстрира различните нива на свързаност, изложбата показва как архитектурата може да бъде мислена като цялостно пространствено и визуално преживяване. И как всички елементи в градската среда заедно сглобяват идеалния град на следвоенната модерност.

 

За изложбата

 

Къде: Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала

Кога: от 29 юни до 21 август 2022

Куратори и координатори: Анета Василева,. Емилия Кълева, Даяна Николова

Участници: Никола Янев, Виктория Димитрова, Ива Хасъмска, Теодора Маданска, Зекие Емин, Лиляна Тодорова, Мустафа Хайрулов, Йордан Йорданов, Гергана Илиева, Ваня Димитрова, Георги Мърхов

Партньори: ЦНИП-УАСГ, БНК на ИКОМОС, ДОКОМОМО България, ОП Софияплан, КАБ, САБ, Столична община, райони Възраждане, Лозенец, Изгрев, Община Русе, Община Лозница, Община Шумен, Художествена галерия и исторически музей, гр. Казанлък

Вижте още