Събития

Какви събития правим?

НАН популяризира архитектурата, градската среда, техните проблеми, история и бъдеще чрез редица публични събития.

Свържете се с нас

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?