#bgsocarch Студентски дипломни работи
април 7, 2023
Архитектурно-художествен синтез. Димитровград
юни 13, 2023
Публична лекция

GEGEN DIE WAND. Градски активизъм и културно наследство.

Локация

София

Период

22.05.2023

Лектори

Анета Василева,
Емилия Кълева,
Зекие Емин

Градът е фронт, а културното наследство в градската среда е линия на ожесточени битки – при това не само в България и не от днес. Как през архитектурата можем да разкажем съвременните социални трансформации? Как опазваме наследство и идентичност в условия на динамични политически и икономически промени?

На 22 май 2023 г., в пълната зала на Гьоте институт – България, Анета Василева, Емилия Кълева и Зекие Емин от Фондация “Ново архитектурно наследство” говориха за градски активизъм, културно наследство, политика и архитектура и сравниха ситуацията в три държави – Германия, България и Турция. Кой небостъргач е по-скандален – Suzer Plaza в Истанбул или “Златен век” в София? За съдбата на кой “дворец на народите” се разразяват най-ожесточени културни войни –  Atatürk Kültür Merkezi в Истанбул или Palast der Republik / Stadtschloss / Humboldt Forum в Берлин? Всичко това – заедно с най-важната тема: как комуникираме и опазваме наследството днес.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития

Ново архитектурно наследство

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?