#bgsocarch Student Theses
February 3, 2024
Architectural and artistic synthesis. Dimitrovgrad
February 3, 2024
Публична лекция

GEGEN DIE WAND. Urban activism and cultural heritage.

Локация

София

Период

22.05.2023

Лектори

Анета Василева,
Емилия Кълева,
Зекие Емин

Градът е фронт, а културното наследство в градската среда е линия на ожесточени битки – при това не само в България и не от днес. Как през архитектурата можем да разкажем съвременните социални трансформации? Как опазваме наследство и идентичност в условия на динамични политически и икономически промени?

На 22 май 2023 г., в пълната зала на Гьоте институт – България, Анета Василева, Емилия Кълева и Зекие Емин от Фондация “Ново архитектурно наследство” говориха за градски активизъм, културно наследство, политика и архитектура и сравниха ситуацията в три държави – Германия, България и Турция. Кой небостъргач е по-скандален – Suzer Plaza в Истанбул или “Златен век” в София? За съдбата на кой “дворец на народите” се разразяват най-ожесточени културни войни –  Atatürk Kültür Merkezi в Истанбул или Palast der Republik / Stadtschloss / Humboldt Forum в Берлин? Всичко това – заедно с най-важната тема: как комуникираме и опазваме наследството днес.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития

Ново архитектурно наследство

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?