GEGEN DIE WAND. Urban activism and cultural heritage.
February 3, 2024
Residential and public complexes. Sofia
February 3, 2024
Изследване

Architectural and artistic synthesis. Dimitrovgrad

Локация

Димитровград

Период

2023

Екип

Емилия Кълева,
Анета Василева,
Светлана Куюмджиева,
Ива Хасъмска

Изследването включва проучване, анализ и изготвяне на аргументация за защита като недвижими културни ценности на монументално-декоративния синтез на изкуство с архитектура в град Димитровград.

Обхват на разработката са 17 произведения на декоративната украса в град Димитровград, сред които декоративни бетонни и керамични пана, мозайки и сграфито на Атанас Яранов, Стефан Гацев, Георги Богданов, Димо Заимов, Михалис Гарудис, Кольо Гецов, Красимир Джидров, Петко Чурчулиев и други. Те са разположени на калканите на групи жилищни блокове, на фасадите на няколко отделни обществени и индустриални обекти, на Ротондата на сградата на Община Димитровград, на спортна зала “Младост” и илюстрират повсеместното прилагане на характерния за епохата синтез на архитектурата с другите изкуства. Това е първият пълен проект на територията един град в България за защита на архитектурно-художествен синтез като поредица от групови обекти недвижима културна ценност.

Разгледайте
други наши проекти