GEGEN DIE WAND. Градски активизъм и културно наследство.
май 22, 2023
Жилищни и обществени комплекси. София
декември 2, 2023
Изследване

Архитектурно-художествен синтез. Димитровград

Локация

Димитровград

Период

2023

Екип

Емилия Кълева,
Анета Василева,
Светлана Куюмджиева,
Ива Хасъмска

Изследването включва проучване, анализ и изготвяне на аргументация за защита като недвижими културни ценности на монументално-декоративния синтез на изкуство с архитектура в град Димитровград.

Обхват на разработката са 17 произведения на декоративната украса в град Димитровград, сред които декоративни бетонни и керамични пана, мозайки и сграфито на Атанас Яранов, Стефан Гацев, Георги Богданов, Димо Заимов, Михалис Гарудис, Кольо Гецов, Красимир Джидров, Петко Чурчулиев и други. Те са разположени на калканите на групи жилищни блокове, на фасадите на няколко отделни обществени и индустриални обекти, на Ротондата на сградата на Община Димитровград, на спортна зала “Младост” и илюстрират повсеместното прилагане на характерния за епохата синтез на архитектурата с другите изкуства. Това е първият пълен проект на територията един град в България за защита на архитектурно-художествен синтез като поредица от групови обекти недвижима културна ценност.

Консултанти: доц д-р Наталия Христова и проф. д.изк. Чавдар Попов.

Разгледайте
други наши проекти