За нас

НОВО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО

Изследва, популяризира и създава стратегии за развитие на архитектурата, построена след Втората световна война.

0 +

Разнообразни събития, лекции, проекти, инициативи

0

Проучени обекта на територията на Столична община

0 +

Изследвани обекта на територията на цялата страна

НАН събира различни експерти с цел проучване и стратегическо развитие на архитектурата, създадена след Втората световна война.

Държим на сложните разкази, контекстуалните намеси и многопластовата градска среда.

Вярваме в културното наследство като неделима част от съвременния живот, в опазването като ресурс за устойчиво развитие и в архитектурата като социална отговорност.

Работим в няколко области едновременно – архитектура, културно наследство, градска среда, културен мениджмънт и комуникация.

Търсим алгоритми, които не спират, а допускат развитие и съчетават ползата за обществото и собственика с ползата за града и за сградата като архитектурна ценност.

Убедени сме, че съхранението на ценностите от новото ни архитектурно наследство ще осигури многослойност на съвременните български градове и ще опази тяхното многообразие – задължителна предпоставка за икономическото им, социално и културно развитие.

Свържете се с нас

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?