Образование

Как образоваме?

НАН създава и развива образователен процес, с който подхожда критично към архитектурната история и популяризира осмисленото опазване като част от съвременната култура.

Свържете се с нас

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?