Образование

Какви лекции правим?

НАН не прави просто лекции, а създава образователен процес, с който популяризира критичната архитектурна история и осмисленото опазване като част от съвременната култура.

Get in touch

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?