Postwar SOFIA
February 3, 2024
The New Architectural Heritage of Plovdiv
February 3, 2024
Серия публични лекции

RETROFITTING UTOPIA. The architecture of Bulgaria in the second half of the twentieth century

Локация

София

Период

10.2022 — 11.2022

Лектори

Анета Василева,
Емилия Кълева

Как преизползваме утопиите плюс материалните следи на миналото, за да изградим едно по-смислено архитектурно бъдеще? Това беше темата на първата серия публични лекции на НАН, която се проведе през есента на 2022 г. в софийската галерия Credo Bonum.

Лекциите събраха устойчива публика от над 100 човека и разгледаха трансформациите на публичното пространство, съдбата на жилищните комплекси и вариациите на противоречивото наследство, които създават социализма и постсоциализма. 

След Втората световна война България, освен че попада в съветската сфера на политическо влияние, е подложена на ударна модернизация, която изгражда буквално всичко около нас. Включително създава облика на повечето публични пространства в България и сериозна част от застроената среда, която организира модерния начин на живот в страната и до днес. Една от основните характеристики на периода е неговата комплексност, съчетана с характерния за следвоенната епоха силен утопичен стремеж да се построи един по-добър свят. Тази утопия, както всички други, завършва зле.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития