RETROFITTING UTOPIA. The architecture of Bulgaria in the second half of the twentieth century
February 3, 2024
#bgsocarch Student Theses
February 3, 2024
Изследване

The New Architectural Heritage of Plovdiv

Локация

Пловдив

Период

2022

Екип

Емилия Кълева,
Анета Василева,
Георги Мърхов,
Даяна Николова

Партньори

Проучването откроява значими образци на българската архитектура, построени в Пловдив след Втората световна война. То едновременно съставя общата картина на следвоенното архитектурно наследство на града и подрежда обектите по степен на важност и риск.

Настоящото проучване стъпва на опита, натрупан в работата по същата тема в град София и е част от териториалната програма на НИНКН за 2022 г. В Пловдив – втория по големина град в страната, както и в столицата, основното предизвикателство пред оценката на архитектурата на следвоенната епоха е множеството от обекти, които досега не са били обект на систематизиран подход за проучване и анализ. Тук един подробен списък подрежда йерархично 92 различни по вид и териториален обхват обекти, определяйки тяхната ценност и риск, съответно последователната спешност за тяхната защита като културно наследство. Така се формират следните топ 5 на единичните и груповите обекти в града от периода: 

 

ЕНКЦ (Единични недвижими културни ценности):

  1. Народна библиотека “Иван Вазов”
  2. Дом на науката и техниката
  3. Братска могила
  4. Партиен дом с концертна зала
  5. Младежки дом и общински съвет

 

ГНКЦ (Групови недвижими културни ценности):

  1. Международен панаир Пловдив
  2. Жилищен комплекс “Тракия”
  3. Младежки хълм (ландшафтни и урбанистични намеси)
  4. Бунарджика (ландшафтни и урбанистични намеси)
  5. Парк “Отдих и култура”
Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други наши проекти