ТОТАЛПРОЕКТ. Непознатата архитектурна модерност
август 22, 2022
Postwar SOFIA
октомври 3, 2022
Архитектурна обиколка

Архитектурата на град Лозница

Локация

Лозница

Период

04.09.2022

Екип

Анета Василева,
Зекие Емин,
Георги Мърхов

Партньори

Защо е любопитна архитектурната история на малкия град Лозница, разположен в Североизточна България и един от обектите в изложбата ТОТАЛПРОЕКТ?

Архитектурната обиколка в град Лозница бе продължение на събитията, съпътстващи ТОТАЛПРОЕКТ. Публичните сгради и пространства, проектирани от архитект Стойко Дончев в града, са един от шестте обекта, сглобяващи идеалния град на непозната българска архитектурна модерност в изложбата. Те се оказаха и най-непознати за широката публика.

Обиколката включи кратко представяне на архитект Стойко Дончев, как неговото творчество стои в локален и глобален контекст и какви са регионалните особености на град Лозница – родно място на един от най-мощните функционери на Българската комунистическа партия преди 1989 г. – Пенчо Кубадински. Маршрутът започна от Културния дом и продължи с обиколка на основните сгради, формиращи публичните му пространства – хотел, община, здравен и кооперативен дом, бивш Партиен дом, автогара с кино.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития

Ново архитектурно наследство

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?