Архитектурата на град Лозница
септември 4, 2022
RETROFITTING UTOPIA. Архитектурата на България през втората половина на ХХ век
ноември 15, 2022
Туристическа карта и маршрут

Postwar SOFIA

Локация

София

Период

2022

Екип

Анета Василева,
Теодора Маданска,
Емилия Кълева,
Даяна Николова

Туристическата карта POSTWAR SOFIA показва по нов и изненадващ начин архитектурата на София, построена след Втората световна война.

Картата включва два подмаршрута – POSTWAR SOFIA East и POSTWAR SOFIA West като същевременно визуализира резултатите от проекта “Ново архитектурно наследство”, иницииран от ОП “Софияплан” през периода 2022 – 2021 г. Двата маршрута осигуряват нов поглед към някои от скритите истории на следвоенната архитектура и включват 20 сгради и локации. Умишлено са избегнати най-популярните комунистически сгради и монументи и е наблегнато върху по-непознати сгради, които показват развитието на българската архитектура през втората половина на миналия век. Целта е картата да окуражи хората да откриват изненадващи места, където историческите пластове на най-новата ни архитектура контактуват с предходните епохи и създават неочаквани перспективи. 

Това е първата официална туристическа карта на София, която представя нейната следвоенна социалистическа и постсоциалистическа архитектура пред по-широка аудитория.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други наши проекти