TOTALPROJECT. The unknown architectural modernity
February 3, 2024
Postwar SOFIA
February 3, 2024
Архитектурна обиколка

The architecture of the town of Loznitsa

Локация

Лозница

Период

04.09.2022

Екип

Анета Василева,
Зекие Емин,
Георги Мърхов

Партньори

Защо е любопитна архитектурната история на малкия град Лозница, разположен в Североизточна България и един от обектите в изложбата ТОТАЛПРОЕКТ?

Архитектурната обиколка в град Лозница бе продължение на събитията, съпътстващи ТОТАЛПРОЕКТ. Публичните сгради и пространства, проектирани от архитект Стойко Дончев в града, са един от шестте обекта, сглобяващи идеалния град на непозната българска архитектурна модерност в изложбата. Те се оказаха и най-непознати за широката публика.

Обиколката включи кратко представяне на архитект Стойко Дончев, как неговото творчество стои в локален и глобален контекст и какви са регионалните особености на град Лозница – родно място на един от най-мощните функционери на Българската комунистическа партия преди 1989 г. – Пенчо Кубадински. Маршрутът започна от Културния дом и продължи с обиколка на основните сгради, формиращи публичните му пространства – хотел, община, здравен и кооперативен дом, бивш Партиен дом, автогара с кино.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития

Ново архитектурно наследство

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?