#bgsocarch Архитектурата на България през втората половина на ХХ век
ноември 7, 2021
ТОТАЛПРОЕКТ. Непознатата архитектурна модерност
август 22, 2022
Познавателна игра

#bgsocarch игра

Локация

връх Бузлуджа, Стара планина

Период

20.08.2022

Екип

Анета Василева,
Емилия Кълева,
Даяна Николова

Играта бе част от програмата на фестивала Open Buzludzha 2022, който  популяризура дейности за опазването и бъдещото развитие на Дом-паметника на БКП на връх Бузлуджа.

НАН организира образователно-познавателна игра за неспециалисти с различни знакови следвоенни архитектурни обекти в страната. В играта участваха хора от всякакви възрасти, деца и студенти, включително по архитектура, като съобщаването на верните отговори беше придружено с представяне на кратка информация за различните обекти, любопитни факти. Някои от обектите предизвикаха оживена дискусия сред участниците.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития

Ново архитектурно наследство

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?