bgsocarch The architecture of Bulgaria in the second half of the 20th century
February 3, 2024
TOTALPROJECT. The unknown architectural modernity
February 3, 2024
Познавателна игра

#bgsocarch game

Локация

връх Бузлуджа, Стара планина

Период

20.08.2022

Екип

Анета Василева,
Емилия Кълева,
Даяна Николова

Играта бе част от програмата на фестивалът Open Buzludzha 2022, който е част от популяризационните дейности във връзка с опазването, бъдещото развитие и популяризирането пред широка публика на Дом-паметникът на БКП на връх Бузлуджа.

НАН организира образователно-познавателна игра за неспециалисти с различни знакови следвоенни архитектурни обекти в страната. В играта участваха хора от всякакви възрасти, деца и студенти, включително по архитектура, като съобщаването на верните отговори беше придружено с представяне на кратка информация за различните обекти, любопитни факти. Някои от обектите предизвикаха оживена дискусия сред участниците.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други събития

Ново архитектурно наследство

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?