Новото архитектурно наследство на Пловдив
декември 24, 2022
GEGEN DIE WAND. Градски активизъм и културно наследство.
май 22, 2023
Студентски дипломни работи

(post) #bgsocarch Дипломни работи

Локация

Катедра “История и теория на архитектурата”, УАСГ, София

Период

2020 - досега

Водещи преподаватели

Анета Василева,
Емилия Кълева

След 2018 г., като продължение на лекционния курс (post)#bgsocarch Архитектурата на България след Втората световна война, са създадени редица архитектурни дипломни работи на тема соц и постсоц от студенти, минали през курса и завършили специализация “Опазване на архитектурното наследство” към Катедра “История и теория на архитектурата” в УАСГ.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
още от образование