Архитектурата на България след Втората световна война
септември 2, 2021
#bgsocarch Архитектурата на България през втората половина на ХХ век
ноември 7, 2021
Изследване

Новото архитектурно наследство на София

Локация

София

Период

2020-2021

Екип

Анета Василева,
Емилия Кълева,
Виктория Димитрова,
Ива Хасъмска

Това е първият систематичен анализ, който откроява ценни образци на българската архитектура, построени в София след Втората световна война, с цел да формира йерархизиран списък и да ги предложи за включване в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности.

Българската архитектура от този период все още не е ясно разпозната като културна ценност. В Националния регистър на недвижимите културни ценности са вписани едва няколко обекта, изградени в страната след 1945 г. Само един от тях – парк “Камбаните” се намира на територията на Столична община. Това поставя в риск от разрушение или щети ценни образци от близкото ни архитектурно минало.

Изследването обхваща над 120 обекта на територията на Столична община с отчетливи качества на културно наследство, които в същото време са без статут и са в най-голям риск от загуба на ценността. Те са анализирани и йерархизирани в два списъка – дълъг (120 обекта) и кратък (15 единични и 7 групови обекта). Предложена е аргументация за защита на включените в краткия списък обекти, а именно:

 1. Държавна резиденция “Бояна” с прилежащ парк (групов обект)
 2. Хотел “Витоша – Ню Отани” / “Кемпински” / “Маринела” (единичен обект)
 3. Театър “София” (единичен обект)
 4. Държавна резиденция в Банкя (бивш Правителствен балнеосанаториум) (единичен обект)
 5. Национален дворец на културата (групов обект)
 6. ЖК Зона Б5 (групов обект) 
 7. Покрита тенис-зала “София” (единичен обект)
 8. Зала „Фестивална“ (единичен обект)
 9. ЖК “Яворов” (бивш жк „Ленин“) (групов обект)
 10. ЖК „Владимир Заимов“ (групов обект)
 11. Ларгото (групов обект) 
 12. Зала “Универсиада” (единичен обект)
 13. ЕЖК “Мотописта” (групов обект)
 14. Дом на съветската наука и култура (единичен обект)
 15. Приемна сграда и музей към Боянската църква (реконструирана в 112 ДГ “Детски свят”) (единичен обект)
 16. Световен търговски център “Интерпред” (единичен обект)
 17. 122 ОУ “Николай Лилиев” (бивше 122 ОУ „Христо Кърпачев“) (единичен обект)
 18. Министерство на външните работи (единичен обект)
 19. Жилищна кооперация на ул. “Кораб планина” и ул. “Бабуна планина” (единичен обект)
 20. 192 ДГ “Лозичка”, кв. “Лозенец” (единичен обект)
 21. Кооперативни апартаментни сгради на ул. “Солунска” 37 и ул. “Солунска” 41 (единичен обект)
 22. Хотел “Родина” (единичен обект)


Проектът е важна стъпка към установяване на най-ярките примери на българската архитектура от средата на ХХ век до днес в София и тяхното последващо опазване.

Повече за проекта, разгледайте на сайта на Софияплан.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други наши проекти