Бузлуджа. План за опазване и управление
март 2, 2020
Архитектурата на България след Втората световна война
септември 2, 2021
Студентска архитектурна работилница

Наследство с бъдеще

Локация

Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак, Троян

Период

3 - 9 юли 2021

Ръководители

Анета Василева,
Емилия Кълева

Архитектурната работилница „Наследство с бъдеще“ поставя основата на концепция за развитие на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“ в град Троян като събира студенти, местни жители и институции.

По инициатива на Община Троян и управата на изложението, екипът на ГРАДОСКОП кани студенти от Архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия в София да проведат своята лятна учебна практика в комплекса, за да проучат и анализират потенциала и проблемите му, да участват в дискусия за потенциала му с местната общност и да изготвят концепция за бъдещото развитие на неизползваните му пространствa. 

В рамките на една седмица, студентите събраха архивна и актуална документация и информация за състоянието на двете сгради, проведоха разговори с автора на архитектурата и управата на комплекса и участваха в публична дискусия върху идеите и предложенията си с представители на местната общност. 

Анализът и предложенията бяха организирани в два етапа и четири теми:

  • идеи за подобряване на средата; 
  • идеи за развитие и използване на сградите;
  • предложения за налагане на бранд на Изложението на основата на историческата му идентичност; 
  • посоки за работа с хората за привличане на повече майстори и публики в изложението. 

Екипът разви и представи цялостно функционално разпределение и организация на пространствата. Резултатите от проекта са включени в бъдещите планове за развитие на изложението.

Участници: Виктория Димитрова, Ива Хасъмска, Никола Янев, Йоана Каломенска, Магдалена Андонова, Теодора Маданска, Райя Маринова, Йордан Йорданов

Външен сътрудник: Никола Янев, ДОКОМОМО България

Повече за проекта: в сайта на ГРАДОСКОП.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
още от образование