A heritage with a future
February 3, 2024
Изследване

Buzludzha. Conservation and Management Plan

Локация

връх Бузлуджа, Стара планина

Период

2019-2020

Екип

Емилия Кълева,
Анета Василева

Изследването обхваща частите “Архитектурен и исторически анализ”, “Ценност”, “Риск” и “Стратегии за опазване” в Плана за опазване и управление на Дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, изготвен в рамките на програмата “Keeping It Modern” на Фондация “Гети”.

Работата е извършена заедно с голям международен екип с разнообразна специализация и различен фокус с цел съставяне на комплексен документ с визия за развитие на обекта. Планът за опазване и управление на Бузлуджа е част от дългогодишните усилия на Фондация “Гети” да подпомага проекти за консервация и реставрация на емблематични образци на модернизма в цял свят, а Бузлуджа е първият и единствен български обект, включен в програмата “Keeping It Modern”. Публикуването на плана предстои.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
други наши проекти