Образование

“Наследство с бъдеще”

Студетнската работилницата се проведе в “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“ в с. Орешак, община Троян

Работилницата се проведе в “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак“ в с. Орешак, община Троян, през лятото на 2021 г. и целеше чрез проучване и анализ на потенциала и проблемите на комплекса да се предложи концепция за неговото бъдещо развитие чрез преосмисляне на пространствата

Стратегически момент в организацията бе дейното участие на местната общност в дискусии и обсъждания, организирани успоредно с работата на студентите. Интеракцията между необременения поглед на „външния“, но чувствителен, млад специалист и натоварения с подробностите на местния контекст „вътрешен“ поглед се оказа много плодотворна. Работилницата разви един добър модел за съчетаване на два актуални подхода в сферата на културното наследство – за наследството като ресурс за развитие, и активното участие на местните общности в бъдещето на наследството. Такъв модел би могъл да спомогне за ефективно опазване на архитектурни обекти от близкото ни минало чрез умно управление на тяхната промяна.

Инициатори и партньори: Община Троян, „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата“ — Орешак, ЦНИП-УАСГ, катедра „История и теория на архитектурата“ — УАСГ, ГРАДОСКОП.

 

Участници:

 

Ръководители: Анета Василева и Емилия Кълева

Студенти, специализанти в катедра История и теория на архитектурата в УАСГ: Виктория Димитрова, Ива Хасъмска, , Йоана Каломенска, Магдалена Андонова, Теодора Маданска, Райя Маринова, Йордан Йорданов.

Външен сътрудник: Никола Янев, ДОКОМОМО България

Период: 3 – 9 юли 2021

Вижте още