Културни

Руски културно-информационен център

Домът на съветската наука и култура (днес Руски културно-информационен център) е една от най-специфичните и успешни обществени сгради в София.
ДРУГИ ИМЕНА

Дом на съветската наука и култура

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Шипка” №34

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Проектирането започва през 1971 г. на предварително отреден парцел на ул. “Шипка”, а възложител е “Отделът за културни връзки с чужбина”. Сградата е завършена през 1975 г.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Георги Берберов, арх. Иво Цолов с авторски колектив от “Главпроект”

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Домът на съветската наука и култура е важен обществен проект в контекста на времето си и първата сграда от този род и с подобна функция, построена извън Съветския съюз. Сградата е безкрайно искрена във въздействието си, без да флиртува излишно с “национална” реторика и успешно избягва ненужното декораторство. В същото време тя съумява да създаде серия от богати, иновативни по своя замисъл пространства, които са безсъмнено постижение както за архитектурата от периода на социализма, така и за българската архитектура въобще. Със своите монолитни обеми и последователно използване на видим бетон с много добро качество и детайли на изпълнението, както и с организацията на протичащото вътрешно и външно публично пространство, сградата е и сред найярките представители на архитектурния брутализъм у нас.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

  • Иновативен обемно-пространствен подход, дефиниран от своя автор арх. Георги Берберов с термина “двойна винтова анфилада”
  • Чист архитектурен стил (брутализъм)
  • Органичен синтез между функция, форма и архитектура

 

Историческа и познавателна стойност

  • Стратегическа представителна сграда, която удовлетворява нуждата от културно представителство в България на политическия център на Източния блок по време на Студената война и се превръща в първата сграда от този род и с подобна функция, построена извън Съветския съюз.

 

Художествена стойност

  • Последователна и обмислена употреба на видим бетон с много високо качество на детайла с цел художествено въздействие
  • Художествен синтез на изкуството и архитектурата

 

Устройствена стойност

  • Качествено публично пространство, адекватно вписано в една от централните историческите зони в столицата, наситена с културни ценности от предходни периоди
  • Привнася система от свързани публични пространства в околната предимно жилищна среда
  • Обемно-пространствен и функционален акцент в прилежащата среда, който е деликатно вписан и максимално съобразен със съществуващия контекст

 

Автентичност и степен на съхраненост

  • Към момента основни ценностни характеристики на проучвания обект са сериозно компрометирани. Въпреки неудачните намеси общата обемно-пространствена структура и оригиналната архитектурна идея на изследвания обект все още се четат. Голяма част от намесите са потенциално обратими след допълнително проучване.

Вижте още