Административни

Министерство на външните работи

Сградата на Министерство на външните работи е сред най-видните примери за внос на архитектурно влияние (архитектурен брутализъм) през “западни” първообрази и тяхното адаптиране към българския контекст.
ДРУГИ ИМЕНА

Министерство на Външните работи на Народна република България

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Александър Жендов” №2

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

След спечелен конкурс през 1970 г., сградата е проектирана до 1975 г., когато започва строителството, продължило до 1983 г.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Богдан Томалевски, арх. Никола Антонов, арх. Лозан Лозанов (Софпроект)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Министерство на външните работи в София е представителен обект на властта от периода на социализма, който е запазил функцията си и важността си на обект от национално значение. Архитектурно Министерство на външните работи работи с няколко отчетливи похвата, които водят до характерния образ и обемно-пространствено въздействие – последователното еркерно наддаване на структурата, удребняването на членението във височина, ритъмът на конструктивните елементи и на изявените декоративни колони около прозоречните отвори. Предвид представителната си функция, сградата има изключително високо ниво на довършителните работи, високо качество на използваните материали и на архитектурния детайл.

Дългият период от 13 години между началния идеен конкурсен проект (1970 г.) и реално завършения обект (1983 г.) определя относителния архитектурен еклектизъм на сградта и невъзможността тя да бъде причислена към определен чист стил или към спецификите на определено архитектурно десетилетие, въпреки видимото влияние на завършения през 1969 г. “Бостън сити хол” в САЩ на Колман, Маккинъл и Ноулс, който е класически пример за северноамерикански брутализъм.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

  • Емблематичен пример за важна в историята на българската архитектура тенденция – представителната архитектура на властта
  • Запечатва в себе си характерни последователни моменти от вътрешното саморазвитие на българската архитектура в продължение на няколко десетилетия

 

Художествена стойност

  • Художествен синтез на изкуството и архитектурата на изключително високо ниво

 

Устройствена стойност

  • Сградата е доминиращ акцент в заобикалящата среда
  • Парковата среда в имота е със собствени ценностни качества с добре оформени тревни и цветни кътове, и пешеходни пространства с рекреационен потенциал сред съвременни скулптурни творби.
  • Постигната е много добра връзка между парковата среда и сградата в нея с преливаща връзка чрез изкуство в екстериор и интериор, която създава цялостно комплексно въздействие при срещата с Министерството.

 

Обществена значимост

  • Като седалище на едно от министерствата в страната, сградата и прилежащият ѝ имот са с висока обществена значимост и с активна роля в съвременната обществено-политическа среда
  • Висок потенциал за бъдещо развитие на парковата среда като открито рекреационно пространство, включително за съвременно изкуство.

 

Автентичност и степен на съхраненост

  • Много висока степен на автентичност. Съхранена е не само автентичната функция – управленска сграда, но и пълната материална и образна автентичност както на сградата, така и на прилежащото парково пространство в имота.

Вижте още