НАН България
June 27, 2022
Студентска работилница
June 25, 2022

НАН София

Идентифициране на недвижими културни ценности от периода след 1945 година на територията на Столична община

По възлагане на ОП Софияплан през 2020 г. започна идентифициране на недвижими културни ценности от периода след 1945 година на територията на Столична община. Този изследователски проект цели да открои ценни образци на българската архитектура, построени в София след Втората световна война, които да формират йерархизиран списък и да бъдат предложени за включване в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности. Това са стъпки към установяване на най-ярките примери на българската архитектура от средата на ХХ век до днес и тяхното последващо опазване.
Българската архитектура от този период все още не е ясно разпозната като културна ценност.

В Националния регистър на недвижимите културни ценности са вписани едва няколко обекта, изградени в страната след 1945 година. Само един от тях – парк “Камбаните” се намира на територията на Столична община. Това поставя в риск от разрушение или щети ценни образци от близкото ни архитектурно минало в територията на цялата страна.

Този проект цели първо да разшири обхвата на архитектурните обекти със статут културно наследство на територията на София, да промени общественото отношение към определен исторически период, да разшири представата за културно наследство и да осигури многослойност на културните следи в съвременния град, за да бъде опазено тяхното многообразие.

Откритията и изводите от този проект, както и НАН България, до голяма степен определиха посоките за развитие на НАН като инициатива.

Вижте още