Студентска работилница
June 25, 2022

Лекционен курс

Лекционния курс “Архитектурата на България през втората половина на ХХ век: история, оценка, опазване” е естествено следствие и продължение на двете свързани дисертации на Анета Василева и Емилия Кълева

Лекционния курс “Архитектурата на България през втората половина на ХХ век: история, оценка, опазване” е естествено следствие и продължение на двете свързани дисертации на Анета Василева и Емилия Кълева. Благодарни сме на катедра “История и теория на архитектурата” в УАСГ, че подкрепи това експериментално съчетание на теоретико-историческо познание с такова в сферата на опазването с основна задача опознаването, разбирането и защитата на следвоенния архитектурен слой у нас. 

Дисциплината дава комплексно знание за историята на българската архитектура между 1944 и 1989 (периодът на българския социализъм), проследява преходния период от последното десетилетие на ХХ век и анализира постсоциалистическото отношение към тези архитектурни следи.

Последователно се разглеждат световния архитектурен контекст и българската архитектурна култура през втората половина на ХХ в., анализират се основните събития, проекти и реализации в българската архитектура тогава, извеждат се проблеми и насоки за опазване на българското архитектурно наследство от периода. 

За актуална информация за курса следете  профила ни във Фейсбук – https://www.facebook.com/bgsocarch.

Вижте още