Министерство на външните работи
July 31, 2022
Световен търговски център “Интерпред”
July 31, 2022

122 ОУ “Николай Лилиев”

Със своите ясни обеми, чисти линии и обилно остъкляване 122 ОУ “Николай Лилиев” е изявен образец за чувствителен към средата регионализиран следвоенен модернизъм.
ДРУГИ ИМЕНА

122 ОУ “Христо Кърпачев”, “Стъкленото училище”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул.“Презвитер Козма” №2

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Завършена е през 1964 г. на много стръмен терен край столичния бул. “Черни връх”.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Владимир Роменски и Анастас Перфанов

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Училището със старо име “Христо Кърпачев” (партизанин, командир на народна бойна дружина “Чавдар”, действала в района на Ловеч и Троян) днес е активно използвана сграда в квартал Лозенец със същата функция и с новото име 122 ОУ “Николай Лилиев”. Тя представлява композиция от три свободно свързани една с друга функционални групи, всяка разположена в отделен обем.

Архитектурният образ на училището е резултат от комбинацията на познати модернистични прийоми като бели паралелепипеди с голямо лентовидно остъкляване, “висящи” обеми, подпрени на тънки кръгли колони (“пилоти”), големи стъклени пробиви, широки стълби и “корабни” метални парапети. Архитектите на сградата са използвали комбинация от парадни, свързващи и обслужващи стълбища, както и разместване на основните обеми, за да създадат динамична структура, която “пълзи” по терена, вместо да доминира. Сградата е максимално отворена, с цел да осигури на учениците свободно движение и подстъпи отвсякъде, които да са взаимно равнопоставени.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

 • Модернистична, динамична и добре балансирана обемна композиция
 • Преливащи се пространства
 • Блоково-павилионна структура – нова тенденция в училищното проектиране в страната, наложена след средата на 50-те години на миналия век
 • Силно контекстуален подход при работата с терена
 • Включване на теренната денивелация в цялостната обемно-пространствена композиция, което придава качествено разнообразие в училищното пребивава

 

Художествена стойност

 • Успешен синтез на универсални и локални материали
 • Художествен синтез на изкуството и архитектурата

 

Устройствена стойност

 • Отчетлива функционална връзка със заобикалящата среда
 • Съобразена с терена хоризонтална обемна структура

 

Автентичност и степен на съхраненост

 • Напълно запазена оригинална училищна функция
 • Запазени оригинални връзки със стръмния терен около сградата
 • Частично изгубена е образната автентичност след затварянето на покрития западен двор с помещения, добавянето на решетки, промяна на растера на дограмата
 • Непосредствена заплаха за автентичността и интегритета на обекта представлява евентуално застрояване в имот 829, обособен в хълмистия залесен подстъп към училището от запад

Вижте още