Театър “София”
July 19, 2022
Резиденция “Бояна”
July 19, 2022

Японският хотел

Петзвездният хотел с оригинално име “Витоша-Ню Отани”, днес хотел “Маринела”, е завършен през 1979 г. по проект на японския архитект Кишо Курокава и е
единствената сграда на световноизвестен архитект в София и България.
ДРУГИ ИМЕНА

Хотелски комплекс “Витоша-Ню Отани”, хотел “Кемпински-Зографски”, хотел “Маринела”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. „Джеймс Баучер“ №100

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

През 1973 г. “Балкантурист” сключва договор с японски фирми за изграждане на нов представителен хотел от типа “Ню Отани” на специално отреден имот в софийския квартал “Лозенец”. Строителните работи се извършват съвместно от българското строително обединение “Техноекспортстрой” и японската компания “Нипон Мохацу”, която определя за проектант архитектурното бюро “Кишо Курокава архитект енд асошиейтс”.

Архитектурният проект получава разрешение за строеж през 1975 г., а строителството продължава до 1979 г., когато е направено официалното откриване на новия хотел,
въпреки че финализирането на спортния комплекс и някои дребни довършителни работи продължават и през следващите години.

ПРОЕКТАНТИ

Kisho N. Kurokawa Аrchitect & Аssociates

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Хотел “Витоша – Ню Отани” представлява комбинация от две тела – високо хотелско тяло, съставено от две вертикални застъпени помежду си плоски кутии и ниска, широкоплощна публична структура с неправилна форма, която затваря живописен вътрешен двор. Водеща е връзката между архитектура и природа, а Кишо Курокава полага последователно усилие да изгради архитектурния образ на хотела като синтез между японския дух и неговия поглед за българска традиция (почерпен главно от възрожденската архитектура и особено Копривщица). Навсякъде в хотела се наблюдава отчетлив синтез на архитектурата с другите изкуства с ясен локален привкус.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

 • Междукултурен диалог – синтез между японски дух и български контекст
 • Подчертана връзка архитектура – природа
 • Комплексно приложен регионализиран следвоенен модернизъм
 • Органичен синтез между функция, форма и архитектура
 • Конструктивен експеримент

 

Историческа и познавателна стойност

 • Единствената сграда на световноизвестен архитект в България
 • Своеобразен връх в стратегически проведената международна политика през 1970-те за активен културен и икономически диалог между България и Япония
 • Част от по-голямата национална стратегия за развитие на градските хотели,
 • осигуряване на материална база за отдих и туризъм и експортно  ориентирания туристически образ на България в този период

 

Художествена стойност

 • Художествен синтез на архитектурата с другите изкуства
 • Комплексно културно преживяване на границата между две принципно отдалечени култури, които намират свои допирни точки на това място.

 

Устройствена стойност

 • Надгражда стандартната конфигурация за градски луксозен конферентен хотел със сложна и добре балансирана поредица от разнообразни пространства, които създават своеобразен квартал със своя собствена структурна логика.
 • Архитектурен акцент в заобикалящата среда
 • Богато и многослойно публично пространство
 • Важен вертикален репер в силуетната идентичност на София

 

Обществена значимост

 • Активен градски хотел със специфична, уникална за столицата атмосфера, предизвикваща обществен и туристически интерес

 

Автентичност и степен на съхраненост

 • Въпреки извършените намеси, обектът е запазил до голяма степен своята оригинална цялостна концепция, включително автентичната си функция и автентичен екстериорен облик 
 • Значителна загуба на автентичност се наблюдава в интериор, както и в околната среда на обекта, но това не води до загуба на стойност по останалите критерии за оценка
 • Може да се твърди, че хотелският комплекс притежава достатъчно съхранени ценностни качества, за да бъде защитен като културно наследство.

Вижте още