122 ОУ “Николай Лилиев”
July 31, 2022
Приемна сграда с музей към Боянската църква
July 31, 2022

Световен търговски център “Интерпред”

Сградата на сдружение “Интерпред” е най-разпознаваемият образ на български офисен хай-тек от началото на 1980-те години, който и до днес е неделима част от градския силует по столичния бул. “Драган Цанков”.
ДРУГИ ИМЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

бул. “Драган Цанков” №36

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Сградата на “Интерпред” е проектирана по поръчка на сдружение “Интерпред” към Министерство на външната търговия в следните фази:

 • Идеен проект – 1977-78 г.
 • Работен проект 1979-80 г.
 • Преработка на работния проект по испанския проект на конструкцията на инженерно бюро “Естейко”, Мадрид – 1981-82 г.
 • Строителство – 1982-84 г.
ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: Колектив с ръководители арх. Владимир Роменски и арх. Иван Янков

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сградата на сдружение “Интерпред” е замислена като репрезентативен обект към Министерството на външната търговия на НРБ с цел да събере на едно място и във високотехнологична офис-сграда от нов тип българската външнотърговска администрация и представителствата на чуждестранните търговски фирми, работещи в България.

Тя представлява динамична композиция от две 10-етажни призматични тела, разположени под ъгъл едно спрямо друго и максимално приближени така, че формират тесен процеп. Те са свързани с трети нисък и рязко пресечен пирамидален обем, който стига до етаж 4 и представлява входното разпределително пространство. Архитектурата на сградата е силно повлияна от модния по онова време “slick tech” – едри, призматични обеми, “облечени” в огледална стъклена стена-завеса – или “втора кожа”. Има силна прилика с редица аналогични примери в САЩ и други страни. “Интерпред” е сграда с категорично космополитно въздействие, без регионализъм и с пестелив синтез на архитектурата с другите изкуства, въпреки масовото му прилагане по това време в обществените сгради в България.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

 • Високо представителен обект към Министерството на външната търговия на НРБ и високотехнологична офис-сграда от нов тип
 • Архитектурно-стилистична иновация за България
 • Множество технологични, конструктивни и материални иновации

 

Историческа и познавателна стойност

 • Маркира преломен момент на отваряне към международния икономически контекст (през 1985 г. става член на Асоциацията на Световните Търговски Центрове)

 

Устройствена стойност

 • Много характерен силует – акцент в градския пейзаж на фона на Витоша в тази част на столицата
 • Добра композиционна и мащабна връзка със средата

 

Автентичност и степен на съхраненост

 • Въпреки късните незначителни намеси, обектът е със запазена висока степен на автентичност и степен на съхраненост на образ, материали и функции при сградата, а също и на нейната непосредствена среда.

Вижте още