Японският хотел
July 19, 2022
Книга
June 28, 2022

Резиденция “Бояна”

Резиденция “Бояна” е представителен държавен комплекс със специален статут. Той попада в групата на високо репрезентативните сгради от епохата на социализма, които демонстрират най-високо качество на архитектура, живот и обитаване.
ДРУГИ ИМЕНА

Резиденция “Бояна” на Държавния съвет на Народна република България

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Витошко лале” №1

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Проектирането на комплекса се осъществява в периода 1971-72 г., а реализацията на Дом 1, Дом 2, Дом 6, Дом 7 и Дом 8, както и на околно пространство в комплекса – паркоустройство и озеленяване – между 1972 и 1974 година.

ПРОЕКТАНТИ

Резиденция “Бояна” е обект с висока репрезентативна функция, проектиран от създадените в началото на 1970-те творчески ателиета със специален статут (за проектиране на значими обекти) към държавната проектантска организация.

“Главпроект”. Проектът за главната сграда на Дом 1 е възложен на ателието на арх. Александър Баров. Арх. Стефка Георгиева е ръководител на проекта за Дом 2. На инж. Валентина Атанасова е възложено проектирането на околното пространство и парка.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Резиденция “Бояна” включва:

• Дом 1 или бившата Сграда за преговори и договори на Държавния съвет на Народна република България, където в момента се помещава Националния исторически музей, както и следните жилищни и помощни сгради с ограничен достъп, които обслужват висшите български институции и са под държавна охрана;

• Дом 2 – представителен хотелски комплекс, обслужващ българското правителство, но с възможност и за частни гости;

• Дом 3 – проектирана и построена в края на 1940-те години като помощна сграда за настаняване на персонала, обслужващ тогавашните държавни ръководители – Вълко Червенков и Антон Югов;

• Дом 4 – малка сграда с нежилищна функция, която в миналото е използвана за помощно караулно помещение на охраната на тогавашното УБО, чийто правоприемник е НСО.

• Дом 5 – сграда, построена през 1910 г. като лятна вила на софийския търговец
Балабанов. Понастоящем сградата е част от обектите за настаняване със специален статут и се използва по предназначение за целите на резиденция „Бояна“.

• Дом 6, Дом 7 и Дом 8 – жилищни сгради с ограничен достъп, които обслужват
висшите български институции и са с изключително ограничен достъп и под държавна охрана. Завършени са през 1974 г. като част от новия комплекс на Резиденция “Бояна”.

Сградите в комплекса са разположени в много добра околна среда (паркова, в близост до първокласни пътни артерии и до планината Витоша), качеството на строителството е безкомпромисно, използваните материали и нивото на изпълнение на детайлите са от най-високо качество за времето си. Резиденция Бояна е построена с цел и да демонстрира тези успехи на социалистическото планиране и строителство, тъй като Дом 1 е бил място за срещи от най-високо равнище с чуждестранни делегации, които от своя страна са били настанявани в Дом 2 и останалите сгради от хотелско-жилищния комплекс. В комплекса на резиденция “Бояна” и до днес се посрещат чуждестранни делегации, а в миналото освен тях са се провеждали партийни и други казионни конгреси.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност
• Завършена архитектурно-художествена цялост от най-висок клас, внушаваща най-високата възможна репрезентативност на епохата си
• Всички сгради в комплекса, проектирани през 1970-те, носят белезите на осъзнато регионализиран архитектурен модернизъм, който е характерен за късния социализъм у нас
• Подчертана и осмислена връзка архитектура – природа


Историческа и познавателна стойност
• Най-яркият и автентично запазен представител на представителна архитектура на властта от периода на социализма у нас
• Конгресната зала на Дом 1 ще остане в историята като мястото, където ЦК на БКП взема решение за сваляне от власт на дългогодишния Генерален секретар на БКП Тодор Живков на 10 ноември 1989 година


Художествена стойност
• Художествен синтез на архитектурата с другите изкуства в целия комплекс е изведен до най-високото възможно ниво според разбиранията и критериите на времето си

 

Устройствена стойност
• Неповторимо цялостно звучене на иначе различни по степен на представителност и пищност архитектурни обекти. Различията са обединени в ясно изразена йерархизирана устройствена композиция
• Органична връзка между архитектура и природа
• Специално проектираната за комплекса и изградена заедно с него паркова среда

 

Обществена значимост
• Сериозен потенциал за предизвикване на значим туристически интерес


Автентичност и степен на съхраненост
• Изключително високо ниво на запазена автентичност както на сградния фонд, така и на околната паркова среда

Вижте още