Покрита тенис-зала “София”
July 19, 2022
Театър “София”
July 19, 2022

Резиденция “Банкя”

Бившия правителствен балнеосанаториум в Банкя една от категорично уникалните сгради от втората половина на ХХ в. у нас. Тя е специфична вариация на следвоенния
регионализиран модернизъм, създал силни школи в различни страни по време на Студената война.
ДРУГИ ИМЕНА

Правителствен балнеосанаториум в гр. Банкя, Хотел към “Софийски голф и кънтри клуб”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. „Иван Вазов” и ул. “Сливница”, гр. Банкя

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Балнеосанаториумът в Банкя е проектиран по поръчка на МВР – Управление безопасност и охрана (УБО) и е завършен през 1977 година.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Павел Николов (главен проектант), арх. Стефан Лазаров (“Главпроект”)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Правителственият балнеосанаториум в гр. Банкя (още известен като “Резиденцията в Банкя”) е представителен обект на властта през периода на държавния социализъм в България със специален статут и ограничен достъп. Разположен е в голям имот от 455 дка на стръмен терен и в живописна природна среда. Сградата представлява блокова структура, пълзяща по терена и организираща всички функции в 5 отделни блока, свързани помежду си с топли връзки.

Емблематични са обтекаемите, скулптрирани вертикални носещи елементи и флуидния рисунък на бетонните декоративни пана и решетки, които са се превърнали в нейна своеобразна визитка. Архитектурният ѝ образ е комбинация от видимия бетон на носещите конструктивни елементи, полуцилиндричните черупки на покривните покрития, разместените обеми на отделните блокове, играта със светлина и сянка от наслагването им и емоционалното въздействие на пластичните елементи по фасада и в интериор. Сградата демонстрира архитектурна оригиналност, конструктивно майсторство и органична връзка между архитектура и природа.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

  • Динамична обемна композиция
  • Пластичен архитектурно-скулптурен подход като всеки от отделните блокове на сградата работи със свой собствен набор от изразни средства – модификации в едно и също изразно семейство
  • Синтез между архитектура и конструкция с цел получаване на въздействащ архитектурен образ
  • Последователно търсената и виртуозно изпълнена органична връзка между архитектура и природа

 

Художествена стойност

  • Характерен за късния социализъм художествен синтез на изкуството и архитектурата

 

Автентичност и степен на съхраненост

  • Обектът е с преустановена функция и в изоставено и вандализирано състояние. Въпреки това запазва до голяма степен своето оригинално обемнопространствено решение и уникален архитектурен образ.

Вижте още