Световен търговски център “Интерпред”
July 31, 2022
Руски културно-информационен център
July 31, 2022

Приемна сграда с музей към Боянската църква

Приемната сграда с музей към Боянската църква (днес 112 ДГ) е театрална, постмодерна композиция с отчетлива контекстуалност.
ДРУГИ ИМЕНА

112 Детска градина “Детски свят”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Боянско езеро“ №3

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Сградата е завършена в края на 1985 г., а откриването ѝ съвпада с провеждащата се по това време в София Генерална асамблея на ЮНЕСКО.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Пеньо Столаров

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Сградата на 112 ДГ “Детски свят” (бивша Приемна сграда и музей към Боянската църква) е разположена в самостоятелен, богато озеленен имот, разположен на север от и в буферната зона на световната ценност ”Боянската църква”, включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Оригиналната приемна сграда към Боянската църква се отличава с няколко ключови за архитектурата от периода характеристики – интерес към миналото и историята, отношение към наследството и контекста, реконструкция и театралност. Тя е проектирана като интерпретация на раннохристиянска базилика и превръща преминаването през нея и подхода към Боянската църква в постмодерен спектакъл.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

  • Архитектурната концепция, адекватно отразяваща актуално за времето си световно течение – постмодерен прочит и интерпретация на архитектурен архетип
  • Функция и обемно-пространствена организация, подчертаващи световната ценност “Боянска църква”
    Контекстуален подход

 

Историческа и познавателна стойност

  • Важен обект, във връзка с включването през 1979 г. на Боянската църква “Св. Никола и св. Пантелеймон” край София в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО
    Важна част от творчеството на архитект Пеньо Столаров

 

Устройствена стойност

  • Подчинение на идеята за насоченост и режисиран подход към Боянската църква (световно наследство)

 

Автентичност и степен на съхраненост

  • В края на 1990-те години сградата постепенно запада, но през 2018 г. тя е отворена отново след реконструкция от своя жив автор и с променена функция – общинска детска градина. Реконструкцията запазва постмодерния характер на оригинала, но променя оригиналната му функция и нейната смислова връзка със световния паметник “Боянска църква”

Вижте още