Зала “Универсиада”
July 31, 2022
Покрита тенис-зала “София”
July 19, 2022

Зала “Фестивална”

Зала “Фестивална” е сред малкото чисти примери за архитектурен брутализъм в България.
ДРУГИ ИМЕНА

Лекоатлетическа спортна зала “Фестивал – 68“, “Асикс Арена“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Атанас Узунов” №87

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Завършена е през 1968 г. като Лекоатлетическа спортна зала “Фестивал – 68“, по повод Деветия Световен младежки фестивал на младежта и студентите за солидарност, мир и дружба, който се провежда през юли-август същата година в София.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Дончо Владишки и арх. Иван Татаров (“Главпроект”)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Зала “Фестивална” носи естетиката на следвоенния архитектурен брутализъм и, въпреки че е отбелязвана като постижение на социалистическото строителство, в същото време е посрещната и с доста директна критика. На пръв поглед тя е монументална, тежка сграда, която обаче, поради прибрания навътре първи етаж, създава впечатление за отлепяне и протичащо публично пространство около себе си. Изнесените извън обема на сградата носещи елементи от видим бетон, както и самоносещите се бетонни слънцезащитни панели са ключови за изграждане на нейния образ. Двете срещуположни глухи и къси страни са разнообразени с фигурални композиции, елемент на синтез на изкуството с архитектурата, с автори Галин Малакчиев, Веса Воинска и Росица Тодорова. Сградата е и конструктивен експеримент с постигнато подпорно разстояние от 60 метра.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

 • Чист архитектурен стил (брутализъм)
 • Конструктивен експеримент (60 м постигнато подпорно разстояние)
 • Органичен синтез между функция, форма и архитектура

 

Историческа и познавателна стойност

 • Един от ключовите новоизградени обекти за Деветия световен фестивал на младежта и студентите
 • Емблематична част от творчеството на архитект Иван Татаров

 

Художествена стойност

 • Комплексно приложен видим бетон, вкл. и в екстериорната монументална украса
 • Художествен синтез на изкуството и архитектурата

 

Устройствена стойност

 • Архитектурен акцент в заобикалящата я среда
 • Свързано публично пространство

 

Обществена значимост

 • Важна част от комплекс с активни спортни функции

 

Автентичност и степен на съхраненост

 • Изцяло съхранена е автентичната конструкция на сградата
 • Частично нарушени са образната и материалната автентичност вследствие на извършен ремонт
 • Неудачните намеси в архитектурния образ са обратими, което прави възможно възстановяването на автентичния вид на залата, включително характерната връзка зала-терен

Вижте още