Хотел “Родина”
July 31, 2022
Детска градина “Лозичка”
July 31, 2022

Жилищни кооперации на ул. “Солунска” №37 и 41

Групата от два апартаментни блока на номера 37 и 41 на столичната ул. “Солунска” представляват специфична архитектурна интерпретация на официално наложените стилови норми във времена на ортодоксален социалистически реализъм от сталинистки тип.
ДРУГИ ИМЕНА

Жилищни сгради на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството на ул. “В. Коларов” 37-41

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Солунска” №37, ул. “Солунска” №41

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Застроени са последователно (първо номер 37, а след това и номер 41) след изготвени и приети през 1953 г. идейни проекти.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Нено Ямантиев

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Групата от два апартаментни блока на номера 37 и 41 на столичната ул. “Солунска” са построени в средата на 1950-те години с цел да формират осмислен фронт на улицата между ул. “Цар Асен” и “Княз Борис I” в периода на следвоенно възстановяване и строеж на нови жилищни площи в гр. София. Те се вписват в исторически наследения силует, но добавят повече детайл в тон с идейните постановки на времето – а именно “национална по вид, социалистическа по дух” архитектура, само че пречупена през авторския поглед на архитект Нено Ямантиев. Тази смислова и фасадна композиция (подложена впрочем на критики през 1953 г.), финият диалог между двете сгради, както и изключително впечатляващата фасада на кооперацията на номер 37 са забележително постижение на българската градска жилищна архитектура от периода.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

  • Визуален ансамбъл, който довършва и оформя фасадния фронт по улицата между две пресечки
  • Общата северна фасадна композиция е забележително постижение на българската градска жилищна архитектура с изключително отличителен за периода архитектурен образ

 

Историческа и познавателна стойност

  • Авторът архитект Нено Ямантиев е един от малко известните български архитекти с много характерен почерк, творил преди и след Втората световна война у нас.

 

Устройствена стойност

  • Свързана композиция със собствени вътрешни връзки, но и реагираща на средата.
    Хармонизиращ елемент в устройствената среда

 

Обществена значимост

  • В контекста на груповата недвижима културна ценност (система от ансамбли “Жилищна зона Център”), двете жилищни сгради обогатяват съществуващата системата на културното наследство като добавят нов архитектурен слой от най-ново време.

 

Автентичност и степен на съхраненост

  • Запазени са оригиналните жилищно-търговски функции, както и образната и материална автентичност в жилищните етажи на фасадите.

Вижте още