Жилищни кооперации на ул. “Солунска” 37-41
July 31, 2022
Министерство на външните работи
July 31, 2022

Детска градина “Лозичка”

Детска градина “Лозичка” в столичния квартал Лозенец е най-добре запазеният образец в София за ранния етап в развитието на типологията на детските градини у нас през първите години след Втората световна война.
ДРУГИ ИМЕНА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ул. “Розова долина” №12-А

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

1952 г.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Лиляна Босева

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Детска градина “Лозичка” е двуетажна сграда с централна симетрия, разположена свободно в голям, собствен и богато озеленен двор. Тук се вижда уверено приложена една вече изпитана и зряла функционална организация на детските градини от периода – компактният симетричен обем. Архитектурният образ на оригиналната (старата) сграда на 192 ДГ “Лозичка” е издържан в отчетлива интерпретация на българското Възраждане и “народната” архитектура, както е било редно за този период на силен социалистически реализъм в НРБ.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

 • Характерен образец за ранния етап на развитие на новата aрхитектурностроителна типология, характерна за следвоенния период у нас, а именно – детска градина в самостоятелна сграда, разположена свободно в собствен имот с богато озеленен двор
 • Функционално-пространствената организация на сградата е автентичен документ за въвеждането на новите хигиенно-здравни норми в детските заведения, свързани с всекидневно излизане на въздух и слънце, които впоследствие се превръщат в утвърдена типология
 • Голям и богато озеленен двор продължава основната идея, заложена в сградата, осигурявайки поредица от разнообразни кътове за игра за различни възрастови групи в паркова среда
 • Архитектурният образ на сградата е отчетливата интерпретация на българската възрожденска архитектура

 

Художествена стойност

 • Добър интерпретационен синтез на традиционното съчетание дърво, камък и бяла мазилка (оригиналният цвят на фасадната мазилка)
 • Специфичен детайл на парапетите, представляващ стилизирана детска фигура, съчетана с възрожденски мотиви

 

Устройствена стойност

 • Компактният обем със скатен керемиден покрив се вписва напълно хармонично в мащаба и характера на заобикалящата жилищна застройка.
 • Озелененият двор е удачна пауза в прилежащата иначе гъсто застроена среда

 

Обществена значимост

 • Активна е оригиналната функция, към която има интерес от страна на жителите (родителите) в квартала, особено в актуалните условия на прираст на населението в София и повишено търсене на места в детските заведения.

 

Автентичност и степен на съхраненост

 • Един от най-добре комплексно съхранените образци от своя тип като функция, образ, материали и среда
 • Тенденцията за застрояване на имота понижава качествата на оригиналната композиция от свободно застроена сграда в богато озеленен двор

Вижте още