Студентски дипломни работи

#bgsocarch Student theses

Локация

УАСГ, София

Период

2020 - досега

Водещи преподаватели

Анета Василева,
Емилия Кълева

След 2018 г., като продължение на лекционния курс (post)#bgsocarch “Архитектурата на България през втората половина на ХХ век”, са създадени редица архитектурни дипломни работи на тема соц и постсоц от студенти, минали през курса и завършили специализация “Опазване на архитектурното наследство” към Катедра “История и теория на архитектурата” в УАСГ.

Разгледайте някои от дипломните проекти.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
още от образование